Second pose practice

Unfortunately, there will be no „I” walk in the competition, so there is no free posing, but the use of freely chosen bridging movements is allowed among the mandatory elements. This Sport Physique competition is now like that. Instead of the initial tumbling and spinning, we try to come up with some seemingly continuous series of movements and connect the transitions. I still have to practice a lot, but it’s already better than the first pose practice and my form

Read more

Második póz gyakorlás

Sajnos a versenyen nem lesz „I” séta, ezért nincs szabad pózgyakorlat, de a kötelező elemek közt megengedett a szabadon választott átkötő mozdulatok használata. Ez a Sport Physique verseny most ilyen. A kezdeti totyogás és forgás helyett próbálunk kitalálni valami folyamatosnak tűnő mozdulatsort és az átfordulásokat összekötni. Sokat kell még gyakorolni, de már jobb mint az első pózgyakorlás és a formám is szárazabb.

First pose practice

Today, at the end of the training, we practiced the 4 mandatory competition poses expected in the Sport Physique category. It is very demanding, but not only physically, but also mentally. You have to pay attention to a lot of small details and movements, persevere, rotate, and start again and again, it’s not easy at all There’s still a lot to polish…

Első póz gyakorlás

Ma edzés végén gyakoroltuk a Sport Physique kategóriában elvárt 4 kötelező versenypózt. Nagyon erőt próbáló, de nem csak fizikailag, fejben is elfárad az ember. Rengeteg apró részletre, mozdulatra kell odafigyelni, kitartani, forogni, újra és újra beleállni, egyáltalán nem könnyű. Rengeteg csiszolni való van még…

A month and a half.

Alapállás póz

I still have that much time to prepare before the first race of my life! I have already submitted my entry for the 12th WBPF European Championship in the Sport Physique – Gentleman (+35 years open) category, so there is no going back! 🙂 This will be a huge milestone in my life, especially at nearly 47 years old, and regardless of the outcome, it’s a huge tick on my bucket list. Anyone who has read this blog knows how

Read more

Másfél hónap.

Alapállás póz

Ennyi időm van még a felkészülésre, életem első versenye előtt! A nevezésemet már leadtam a 12. WBPF Európa-bajnokságra, Sport Physique – Gentleman (+35 év open) kategóriában, szóval már nincs vissza út! 🙂 Hatalmas mérföldkő lesz ez az életemben, különösen közel 47 évesen, és az eredménytől függetlenül egy óriási pipa a bakancslistámon. Aki olvasta ezt a blogot az tudja, hogy milyen régóta dédelgetem ezt az álmot, de ilyen közel még sosem kerültem a megvalósításához. Edzőmmel, Boda Balázzsal készülök a versenyre a

Read more